เกี่ยวกับเรา

บริษัท วิสดอม เซอร์ติฟิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด

Widom Certification System Co., Ltd.

เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการองค์กรของคุณให้มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า แนวทางของเรารวมถึงระดับสากลเพื่อให้บรรลุความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน

ISO Training & Consultancy Services

We are consulting services company who develop and improve the management system for your organization to the superior performance; our approach includes international to achieve a sustainable competitive advantage.

วิสัยทัศน์ของบริษัท

เราเป็นผู้นําในการให้บริการให้คําปรึกษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบ ISO และระบบมาตรฐานสากล ด้วยเครือข่ายบริการความรู้และข้อมูล

พันธกิจของบริษัท

ให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ มีจริยธรรมและบรรลุเป้าหมาย

เผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร กับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย

CONSULT& TRAINING

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • IATF 16949
 • ISO 50001
 • ISO 22000
 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 20000
 • SA 8000
 • ISO/IEC 17025
 • ISO 13485

ให้คำปรึกษาด้านระบบบริหารคุณภาพ

Project Consulting

ปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นตามมาตรฐานระบบ ISOเช่นรับทำ ISO 9001 :I2015 เพื่อเปลี่ยน versionหรือ รับทำ ISO 9001 สำหรับบริษัทที่ไม่เคยได้รับการรับรองมาก่อน โดยมุ่งเน้นการทำ ระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อมุ่งหวังให้ลูกค้าของท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน เพิ่มผลผลิตในการทำงาน ลดของเสียในการทำงาน เพิ่มความมีส่วนร่วมของพนักงานปรับปรุงการลดต้นทุนให้บริษัท ลดผล กระทบจากความเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนได้รับการรับรองว่า ผ่านมาตรฐาน ISO ทุกระบบ