มาตรฐาน ISO

ระบบมาตรฐาน ISO

ISO 9001

ระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ
(Quality Management System)

ISO 14001

ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Environmental Management System)

ISO 45001

ระบบมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety Management System)

ISO 27001

ระบบมาตรฐานสำหรับความปลอดภัยของข้อมูล
(The Information Security Management
System ISMS)

IATF 16949

มาตรฐานการจัดการสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (International Automotive Task Force)

ISO 50001

ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล
(International Organization for Standardization)

ISO 22000

มาตรฐานสากลความปลอดภัยด้านอาหาร
(Food safety management system)

FSSC 22000

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์
(Food Safety System)

ISO/IEC 20000

มาตรฐานสากลด้านการบริหารบริการไอที
(International Standard for IT Service Management)

SA 8000

มาตรฐานที่เกี่ยวกับจริยธรรมของโรงงานอุตสาหกรรรม
(Social Accountability)

Iso/IEC 17025

มาตรฐานข้อกำหนดความสามรถของห้องปฎิบัติการ และสอบเทียบ
(General Requirement for the Competence of Testing and Calibration Laboratories)

ISO 13485

มาตรฐานสำหรับผู้ผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์แพทย์
(Quality Management for Medical Devices)

HACCP

ระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร
(Hazard Analysis and Critical Control Points System)